Traditions across Europe-an eTwinning project

“Science and technology revolutionize our lives, but memory, TRADITION and myth frame our response.” (Arthur Schlesinger Jr.)

Traditional Polish songs translated by students May 14, 2008

Filed under: traditional songs — ligregni @ 1:43 pm

Hey, hey lancers


Lancers, lancers

Painted children,

Every maiden

Gonne love you

There lancer goes, there lancer goes

Sword’s clattering,

Escape maiden

Before he kiss you

Hey, hey lancer…

Cause between us lancers

There is some willingness

Better your lancer

Then all infantry

Hey, hey lancer…

Not one maiden

And not one widow

If she see lancer

Will fell love in him

Hey, hey lancers…

There’s no other village

There’s no other cottage

Where no married women

Won’t love lancer

Hey, hey lancer…

Grandpa was dying,

But she only asked:

“If in the heaven,

Will be any lancers?”

Hey, hey lancers…

Polish version:

Ułani, ułani

Malowane dzieci
Nie jedna panienka
Za wami poleci

(2 razy:)
Hej, hej ułani
Malowane dzieci
Nie jedna panienka
Za wami poleci

Nie jedna panienka
I nie jedna wdowa
Za wami ułani
Polecieć gotowa

Hej, hej ułani

Nie ma takiej wioski
Ani takiej chatki
Żeby nie kochały
Ułana mężatki

Hej, hej ułani

Nie ma takiej chatki
Ani przybudówki
Żeby nie kochały
Ułana żydówki

Hej, hej ułani

Babcia umierała
Jeszcze się pytała
Czy na tamtym świecie
Ułani będziecie

Hej, hej ułani

Jedzie ułan, jedzie
Szablą pobrzękuje
Uważaj dziewczyno
Bo cię pocałuje

Hej, hej ułani

translated by Bartek S.

Soldier’s going through the woodland, forest

Soldier’s going

Through th woodland, forest, woodland, forest

He’s dying

Of hunger sometimes, hunger sometimes

His cloak

Isn’t fading, isnt’t fading

Wind’s blowing

Through the holes, through the holes

Black scarf

Is behind the beld, behind the belt

But inside

Is empty sometimes, empty someties

Nevertheless the soldier’s

Rugged, rugged

Yet he’s going

Among men, among men

We should

Bestow him, bestow him

Don’t repent

Sault for him, sault for him

In those days they

Respect, oh respect him

When they’re threated

They’re threated, They’re threated

Jesus will cry for him

From the heaven, from the heaven

Because he (soldier) really

Needs it, needs it

Idzie żołnierz borem, lasem


Idzie żołnierz

Borem, lasem, borem, lasem

Przymierając

z głodu czasem, z głodu czasem

Suknia na nim

Nie blakuje, nie blakuje

Wiatr dziurami

Przelatuje, przelatuje

Chustka czarna

Jest za pasem, jest za pasem

Ale i w tej

Pusto czasem, pusto czasem

Chociaż żołnierz

Obszarpany, obszarpany

Przecież idzie

Między pany, między pany

Trzeba by go

Obdarować, obdarować

Soli jemu

Nie żałować, nie żałować

Wtenczas żołnierza

Szanują, ach szanują

Kiedy trwogę

Na się czują, na się czują

Zapłacze mu

Jezu z nieba, Jezu z nieba

Boć go pilna

Jest potrzeba, jest potrzeba

by Aldona

National Anthem of Poland


Poland has not yet perished

While we still live.

What the foe took by force

We will take back with the sword.

March, march Dąbrowski

From Italian land to Poland.

Under your leadership

We will unite with the nation.

Cross the Vistula and Warta

And Poles we shall be;

We’ve been shown by Bonaparte

Ways to victory.

March, march Dąbrowski

From Italian land to Poland.

Under your leadership

We will unite with the nation

As Czarnecki Poznan town regains,

Fighting with the Swede,

To free our fatherland from chains,

We shall return by sea.

March, march Dąbrowski

From Italian land to Poland.

Under your leadership

We will unite with the nation.

Father, in tears,

says to his Basia:

“Just listen, it seems that our people

are beating the drums.”

Polish version:

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Warte,

Będziem Polakami,

Dal nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem

Jak Czarnecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem

Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany:

“Słuchaj jeno, pono nasi

biją w tarabany!”

translated by B.G.

The Rote (by Kebun)

We won’t throw our land away,

We won’t forget our language,

We are polish nation, polish peeps,

The royal Piast tribe,

We won’t be beaten by German Huns…

– God, always be with us!

To the last blooddrop from our veins,

We will defend our Spirit,

Until the time in which the German storm

Will become black dust and powder.

Every house will be fortress for us….

– God, always be with us!

German won’t spit in our face,

Or germaning our children,

We will stand as a brotherhood,

Spirit will be commanding,

We’ll smash them when call arrives…

Rota

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zniemczył wróg!

Ref.:

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.

Ref.:
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę
W Ojczyzny imię i w jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Ref.:
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił!
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Ref.:
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
by Kacper

Red Poppies


1. Do you see those rubbles on a peak?

There your enemy hided like a rat.

You must You must You must

grab his neck and bring down from clouds.

And they began mad and danger.

And they went to kill and revenge.

And they went stubborn as ever.

As always to fight for honour.

Ref.: Red Poppies on Monte Cassino

They drank Polish blood instead a dew.

The soldier went of them and died

but ananger was stronger then death.

Years will ass and ages will pass.

And only Red Poppies on Monte Cassino

will be more red growing on Polish blood.

2. They jumped for fire, desperandos,

many of them were hit and died

like people from Somosierra – madmens –

like people from Roklina from before years.

They attacked with fury.

And they reached, and assault has managed.

And their white and red flag

they sticked on rubbles among clouds.

Ref.: Red Poppies on Monte Cassino…

3. Do you see that line of white crosses?

There Polish get married with honour.

Go forward, the further you go, the higher,

more of such crosses you’ll meet.

That soil belongs to Poland,

althougt Poland is far away,

because a freedom is measure in crosses,

a history has that only one mistake.

Czerwone maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur!
Musicie, musicie, musicie!
Za kark wziąć i strącić go z chmur!
I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Refren:

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew…
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew!
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni!..
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień, straceńcy!
Niejeden z nich dostał i padł…
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny, sprzed lat.
Runęli impetem szalonym
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur.

Refren:
Czerwone maki…

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód – im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy –
Historia ten jeden ma błąd.

Refren:
Czerwone maki..

by Kamila

Bogurodzica in English


Mother of God, Virgin, by God glorified Mary,

From your son, our Lord, chosen mother, Mary!

Win over for us, send to us.

Kyrie Eleison.

Son of God, for the sake of your Baptist,

Hear our voices, fulfill man’s intentions

Hear the prayer that we offer,

And deign to give us what we ask for:

Prosperity life on Earth

After that, heavenly residence.

Kyrie Eleison.

Bogurodzica

Bogv rodzicza dzewicza bogem slawena maria
U twego syna gospodzina matko swolena maria
Siszczi nam spwczi nam Kyrieleyson
Twego dzela krzcziczela boszicze Uslisz glosi
naplen misli czlowecze Slisz modlitwo yosz
nosimi A dacz raczi gegosz prosimi a naswecze
zbozni pobith posziwocze raski przebith kyrieleyson.

by Szymon

Na Wawel

1. Na Wawel, na Wawel
Krakowiaku żwawy!

Podumaj, potęsknij

Nad pomnikiem sławy.

2. Dzieje twojej iemi

Na grobowcach czytaj.

Twoich wodzów

Uściskiem powitaj

3. Popatrz się po górach

Po dołach, równinach

Niech Polski miłością

Krew ci zawrze w żyłach.

4. Tu twych ojców kości

Bieleją spod sochy

Tam w powietrzu

Braci twoich prochy

5. Przyłóż usta do nich,

Słodyczy wysysaj

Na ich łonie

Do snu ukołysaj

6. Do snu ukołysaj

Niech się przyśnia tobie.

Tysiace tysięcy

Co już legły w grobie.

To the Wawel

1. To the Wawel, to the Wawel

Snoppy krakowiak!

Dwell, miss

Upon memorial of fame.

2. The story of your land

Read from the tombs.

Your leaders

Welcome in your arms

3. Take a look over the mountains

Over the valleys and plains

Let love to Poland

Boil the blood in your veins

4. Here your fathers bones

flash from underneath

in the air

The ashes of your brothers.

5. Close your mounth to then

suck the sweetness

On their womb

Cradle them to sleep.

6.Cradle them to sleep

Let them come to your dreams

Thousands of the thousands.

Who are laid in graves.

by Marcin

Gimnazjum nr 18, Gdańsk, Poland

 

16 Responses to “Traditional Polish songs translated by students”

 1. Raf Uzar Says:

  If you want more info on translation try:
  http://transubstantiation.com/

 2. Irina Vasilescu Says:

  I liked them very much, especially the last one, it’s quite impressive.
  Are these songs still sung (except the anthem, of course)?
  Is there any way we could hear some of them?
  Irina

 3. ligregni Says:

  I have found (unfortunately only) some of them on youtube.com so I hope you will enjoy yourselves listening to them.

  Yes Irina, they are still sung and they are quite popular, especially the ones accompanied by the videos.

  Hope to see here some of your traditional songs in the future. 🙂

  Anna

 4. ivasil Says:

  There are Romanian dances right below your post! I ope you like them.
  I really enjoyed listening to the songs. Thanks, Anna.
  Irina

 5. Gina Says:

  A very impressive and interesting work. I enjoyed a lot ” Red poppies” and your Anthem : full of meanings!
  I found ” Lancers, Lancers” is very nice. too!
  Well done!
  Gina

 6. ligregni Says:

  Thank you very much Gina, the songs were actually translated by my colleague’s (Dominika’s) students and I liked the work myself very much. By the way, Gina, do you know there are no poppies ( and have never been any) on Monte Cassino? (what a pity for us :-), I gave a friend a mission of finding them there (or at least finding out if they had ever been in the past) .

 7. Gina Says:

  Surely there are many red poppies on Monte Cassino in May and June! This is the poppies time here in Italy and, of course, on Monte Cassino. too!
  We call them ” papaveri” and seeing a green spring field covered with many red points it’s wonderful!
  I’ve been on Monte Cassino some years ago, I felt impressed by a particular monuments made by bomb fragments in memory of the bloody past that I saw along the way to the top, but actually I didn’t notice poppies because we were in August or maybe because I wasn’t interested in them. Any way, red poppies are there without any doubt.
  GINA

 8. ligregni Says:

  You must know better. Anyway, the friend asked the inhabitants of Monte Cassino about them because she couldn’t find any ( and she was there all year long) and they said there had never been any. I have just found on the internet they were present on the mountain and there were plenty of them but on the same page there were the same doubts: if they have ever been there (if the author hasn’t invented them to make the song more dramatic and moving and used the poppies as a symbol) so probably you are right, they are present just in some seasons or periodically.

  I have also found te following information:

  “Non è certo un caso che i papaveri rossi si ritrovino in tante e tante canzoni contro la guerra: tradizionalmente, nel mondo anglosassone, tali fiori sono dedicati alla memoria delle vittime sui campi di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale. Ad esempio, in Gran Bretagna, nell’ “Armistice Day”, tutti portano un papavero rosso all’occhiello. Ma la cosa sembra risalire a ben più indietro nel tempo: si narra che Gengis Khan, l’imperatore e condottiero mongolo che conquistò il più grande impero che la storia abbia mai visto, portasse sempre con sé dei semi di papavero che spargeva sui campi di battaglia dopo le sue vittorie, in ricordo e rispetto di coloro che vi erano caduti, ed anche per “segnare”, con il colore di quei fiori, che là si era svolta una battaglia.

  (Riccardo Venturi)”

  from

  http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/categoria.php?id=11

 9. Gina Says:

  No poppies on Monte Cassino? That sounds me very strange!
  I live on a hill at the foot of a mountain and I’ve seen red poppies around the town and on the moutain since I was a child in May and June and sometimes even in March if the climate is paricularly warm . I see that probably the author talks about them for the needs of a war song, to give enphasis to the tragedy, but, I’m sure, at least some poppies must be on Monte Cassino. I can’t see the point, the particular reazon, for which there aren’t there.
  Gina

 10. ivasil Says:

  Poppy is the symbol of death , sleep and oblivion (because of the opium, too). The Greek goddess Demetra was often represented holding poppies in her hand. They were used as offerings to the dead and carved on tombstones.
  The interesting part is that poppy is indeed one of the few plants that grows on battlefields, because it likes the disturbed soil. They are a symbol for the dead soldiers, especially in World War I.
  There’s more on http://en.wikipedia.org/wiki/Poppy
  As for wearing a poppy, it surely has to be an artificial one, as they only live for a few minutes once they are picked. They are one of the most fragile flowers and this , I think, is part of their charm. Don’t you think so?
  Irina

 11. Enrique Says:

  Hello, is there any way I can get the translation of -Dobranoc głowo święta-

 12. If someone could please e-mail me the English translation of Serdeczna Matko, I’d really appreciate it. The song was just one of the favorites my parents used to sing. I’ll never forget them singing and humming the tune, but I’m ashamed to say that I know hardly any Polish. The song was played at both their funerals, and it makes me cry every time I hear it. Polish music is just beautiful, and I’m so proud of my ethnic background. If you can translate for me, I’d be forever grateful. Thanks!

 13. I love the Polish song Serdeczna Matko and would really be grateful if someone could give me the English translation. Thanks!

 14. http://andcarinsurancequotes.com Says:

  I have been browsing online more than three hours lately, but I never found any fascinating article like yours. It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be a lot more useful than ever before.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s